Vacatures bij Penta Primair

Mentoren
Startende leerkrachten (LA1 t/m LA3 en flexpoolers) hebben sinds het schooljaar 2015-2016 bij Penta Primair een mentor.Per 1 september 2017 krijgen ook de invallers die ingezet worden op langdurige ziekte- en/of zwangerschapstrajecten (langer dan vier weken) een mentor toegewezen.
Om inhoud te kunnen geven aan het begeleiden van een grotere groep starters wordt het aantal mentoren uitgebreid. In de bijlage vind je de advertentie

Leerkrachten voor de vaste pool van de flexpool
De Vaste Pool van de Flexpool wordt per 1-9-2017 uitgebreid. Dit betekent dat er per genoemde datum een vacature is voor 4 fte. te verdelen over meerdere personen. Een baan in de flexpool is bedoeld als een opstap voor een vaste baan op één van de scholen van Penta Primair. Lees het functieprofiel en de advertentie.