Kwaliteitsbeleid

De kwaliteitswet schrijft een aantal voorschriften voor. Ieder school beschikt over een schoolgids waarin de school ouders en belangstellenden informeert over de doelen die ze wil behalen en hoe ze dat willen bereiken. Daarnaast legt ze verantwoording af over de bereikte resultaten. Hiermee kunnen ouders een verantwoorde schoolkeuze maken voor hun kinderen. De school rapporteert over de onderwijskwaliteit en welke keuze ze daarbij maakt.
De ouders kunnen te allen tijde met de school in gesprek gaan over de resultaten en de kwaliteitszorg. Dat geldt zowel voor de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, als de leerlingen die in een plus-variant extra leerstof of vaardigheden snel kunnen verwerken en toepassen. Het excellente niveau gaat niet alleen over de leervaardigheden, maar ook de doe-varianten in bijvoorbeeld culturele en creatieve vaardigheden.

De klachtenregeling is ook een onderdeel van de kwaliteitswet. Hierin is de procedure vastgelegd hoe Penta Primair klachten behandelt.                                                                                                Lees verder bij: Een klacht?