Stichting Vrienden van Penta Primair

De vereniging had leden. Als je de vereniging omzet naar een stichting heb je geen leden meer. De nauwe verbondenheid van ouders en belangstellenden is een traditie in het christelijk onderwijs. Daarom hebben we gekozen voor een aparte stichting 'Vrienden van Penta Primair'.  Iedereen kan donateur worden en steunt daarmee het onderwijs van Penta Primair. De donateur kiest een school en  deze profiteert van uw donatie en krijgt de helft. De andere helft is voor het promoten van het christelijk onderwijs binnen de hele stichting. Bij aanmelding van de leerlingen attendeert de directeur op de 'Vrienden van…' U kunt ook het formulier downloaden en ingevuld opsturen naar het bestuurskantoor. De donatie van € 10 wordt jaarlijks per automatische incasso geïnd. 

Download:
Statuten donateursstichting

Aanmelding donateur Penta Primair