Werken bij Penta Primair

Penta Primair heeft ruim driehonderd werknemers. Daarvan staan de meesten voor de klas en het grootste deel is vrouw. Het is belangrijk dat ook mannen het onderwijs als een uitdaging zien. We hopen dat door landelijke promotie het werken in het onderwijs voor mannen een nieuwe impuls krijgt. Het motto 1 en al aandacht geldt ook voor het personeel. Maar we vragen van het personeel de aandacht voor het vak en de persoonlijke en professionele ontwikkeling terug. Door actief personeelsbeleid met aandacht voor een duidelijke gesprekkencyclus willen we het werken bij Penta Primair niet als eenrichtingverkeer benaderen. We bieden een goed werkgeverschap, maar vragen inspirerend werknemerschap. Voor wat hoort wat!

Lees verder:  Vacatures
Invallerspool (wat is het, hoe contact opnemen)?