Beheer

Een schoolgebouw en het plein moeten een veilige omgeving zijn waarin kinderen vrijelijk zich kunnen bewegen. Iedere meester en juf heeft een persoonlijke verantwoordelijkheid om daaraan mee te werken. Naast de individuele verantwoordelijkheid worden alle gebouwen eens per vier jaar onderworpen aan een RI&E. de risico-inventarisatie. De uitkomst van dit onderzoek gaat niet allen over het gebouw, maar ook over de mensen die er werken.

Een plan van aanpak verwoordt wat er binnen de termijn moet worden geregeld om weer aan alle eisen te voldoen.

Een Meerjaarlijks onderhoudsplan zorgt niet alleen voor de veiligheid van het gebouw, maar ook dat het gebouw er aantrekkelijk uitziet en prettig aanvoelt om in te leren en te werken.