Meepraten in MR en GMR

Medezeggenschap is een recht voor ouders en personeel dat in de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) is geregeld. Er zijn instemming- en adviesbevoegdheden die voor alle scholen gelden. Daarom heeft Penta Primair ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. (GMR).  Naast de wettelijke taak hecht Penta Primair aan een zorgvuldige informatievoorziening. Maandelijks verzorgt zij met de staf een Info die na bespreking in de GMR in de organisatie wordt verspreid. Vacatures voor MR en GMR worden op alle scholen verspreid.