Identiteit

Penta Primair is een stichting voor christelijk primair onderwijs.  In de statuten staat dat het doel van de stichting is het bevorderen van  christelijk onderwijs in de gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Noordenveld en Zuidhorn. Zij tracht dit doel te bereiken door de oprichting en instandhouding van christelijke scholen en in voorkomende gevallen samenwerkingsscholen.
We noemen onze scholen een open christelijke school, waar alle ouders welkom zijn die de waarden en normen herkennen en de christelijke identiteit als een toegevoegde waarde belangrijk vinden. 
Waar het voortbestaan van een school in het geding komt, willen we samen met Westerwijs de toekomst van het onderwijs borgen met een samenwerkingsschool. Een spannende en nieuwe traditie willen we laten groeien uit oude christelijke en openbare wortels. En daar willen we vanuit vertrouwen aan werken.