Leerplicht en verlof

In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. In slechts een klein aantal gevallen is er een uitzondering op deze regel mogelijk. Deze uitzonderingen staan in de Verlofregeling vermeld. Alle informatie over Leerplicht en Verlof is op school aanwezig (ook de formulieren voor het aanvragen van verlof buiten de vakanties). Via het aanvraagformulier ’Aanvraag verlof buiten schoolvakanties’ kunt u verlof aanvragen. Deze aanvraag wordt altijd individueel beoordeeld door de directeur van de school. De directeur van de school is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim.
 

Lees verder: Verlofregeling, Toelating, Schorsing en verwijdering
Formulier 'Aanvraag verlof buiten schoolvakanties'