Kleurrijke scholen

De scholen van Penta Primair zijn kleurrijke scholen. Zowel herkenbaar aan het gebouw en het interieur, als aan het rijke palet van de diversiteit. We noemen de scholen een open christelijke school, waar alle ouders welkom zijn die de waarden en normen herkennen en de christelijke identiteit als een toegevoegde waarde belangrijk vinden.  Ieder school heeft daarbij de eigen nestgeur en kleur, maar is herkenbaar aan de gezamenlijke identiteit en visie van Penta Primair. De pedagogische diversiteit is te zien op de site van de scholen. Vernieuwend, Dalton, Jenaplan of meer traditioneel.
Waar het voortbestaan van een school in een klein dorp in het geding komt, willen we samen met Westerwijs de toekomst van het onderwijs borgen met een samenwerkingsschool.