Meedoen op school

De school functioneert als een soort ‘mini-samenleving’ waar maatschappelijke problemen, maar ook kansen, op kinder- én oudervoeten binnenkomen. Goede contacten tussen school, ouders en leerlingen werken door in de kwaliteit van de school en komen de leerprestaties én de maatschappelijke ontwikkeling van de leerling ten goede.
 
Waar het gaat om de goede relatie met ouders en leerlingen, hebben de scholen van Penta Primair een duidelijk opdracht: Bevorder de ouderbetrokkenheid!

Op de scholen van Penta Primair:
- kunnen de ouders meeleven en meehelpen in de Ouderraad (zie scholensites)
- kunnen de ouders meepraten en meedenken in de Medezeggenschapsraad