Medezeggenschapsraad

Medezeggenschap is een recht voor ouders en personeel dat in de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) is geregeld. Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. Het directe aanspraakpunt vanuit iedere MR is de directeur.