Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De GMR is het directe aanspreekpunt voor het bestuur. De GMR bestaat uit acht personen. Vier ouders en vier personeelsleden met een onderlinge taakverdeling. Ze worden administratief ondersteund en vergaderen op het kantoor van Penta Primair.
Notulen van de GMR staan niet op de site. Wel zijn de notulen voor geïnteresseerde ouders of personeelsleden op te vragen bij het secretariaat: gmr@pentaprimair.nl

Download: 
- Reglement GMR 2016
- GMR jaarverslag 2014
-
GMR jaarverslag 2015
- GMR jaarverslag 2016