Verantwoording afleggen

Naast de verticale verantwoording naar het ministerie, die voldoet aan vaste voorschriften, en de rapportage aan de inspectie van het onderwijs vindt ook verantwoording plaats in de horizontale lijn. De scholen van Penta Primair verantwoorden zich naar de ouders met behulp van de schoolgids.
Penta Primair verantwoordt zich in het jaarverslag. Naast de feiten en cijfers in de jaarrekening vertellen we aan de hand van de doelen uit het strategisch beleidsplan wat we hebben bereikt. En waarmee we doorgaan in de volgende periode, als het doel nog níet is gehaald.

Bekijk hier:

Jaarverslag, jaarrekening, accountantsverklaring: 2014 2015 2016 2017