De invallerslijst

Iedereen blijft graag gezond. Maar dat lukt niet altijd en ook is er af en toe een gebeurtenis waarvoor je een dag niet kunt werken. Om daarin te voorzien beschikt Penta Primair over een invallijst. Om in aanmerking te komen voor deze lijst stuur je een open sollicitatie met een korte motivatie naar bureau@pentaprimair.nl. Je krijgt altijd bericht en wordt uitgenodigd voor een intakegesprek. Er is eerst een kort gesprek met Luit Pool, staflid Personeel, waarin identiteit en motivatie centraal staan. Is dit gesprek voor beide partijen positief dan krijg je een plaats op de invallijst.
Aansluitend aan dit gesprek vindt er een gesprek plaats met Jelle Visser, coördinator vervanging. Hij geeft uitleg over de praktische uitvoering van het invalwerk. Jelle regelt het invalwerk en is tevens aanspreekpunt voor alle invalkrachten.