Sociale media en de school

We zijn ons bewust dat sociale media een belangrijke rol (kunnen) spelen in de communicatie rondom de school. We zien dat scholen zelf actief worden op sociale media en ook dat gebeurtenissen in en rond de school onderwerp zijn in de berichtgeving op sociale media.
Penta Primair ziet het belang van sociale media als communicatiemiddel tussen belangstellenden, ouders, en de school. We willen de betekenis hiervan omschrijven door middel van drie kernwoorden: positief, bewust en verantwoordelijk.

We hebben deze kernwoorden verder uitgewerkt in een Protocol Sociale Media dat u hieronder volledig of als samenvatting kunt downloaden. Het protocol staat ook gepubliceerd op de websites van de scholen.

Download: Protocol Sociale Media Penta Primair.pdf
Protocol Sociale Media - samenvatting -2013-03-13.pdf