Penta Primair Informatie voor ouders en verzorgers

 

   

De Penta Primair scholen in Zuidhorn:

 


 
 

Met zorg en aandacht kinderen hun talenten laten ontwikkelen

De Wingerd is een christelijke basisschool die kinderen de kans wil bieden zich optiomaal te ontwikkelen. Bijbelse verhalen en vieringen zijn de basis van onze identiteit. Met een enthousiast, vakkundig en betrokken team werken we samen met ouders aan goed onderwijs. We bieden een veilige omgeving waarin leerlingen gekend en gezien worden. We bieden hun de zorg die ze nodig hebben om hun talenten en mogelijkheden te ontwikkelen. Veiligheid zit voor ons in de wijze waarop de leerkrachten en kinderen met elkaar omgaan, maar ook in een duidelijke structuur die door alle groepen loopt. Kinderen weten hierdoor waar ze aan toe zijn. 
                                                         
lees verder

 
 


 

sws Oldehove
dir. Martha van Dijk
De Wengeweer 2
9883 PR  Oldehove
0594 591713

wingerd.pentaprimair.nl