Raad van Toezicht

 

 

De voorzitter van de Raad van Toezicht dhr. Michiel Bus heeft met de voormalige bestuurders gesprekken gevoerd aan de hand van het vastgestelde competentieprofielen.  De uitkomst van de gesprekken is dat de Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen. De GMR stemt in met deze samenstelling van de Raad van Toezicht. In 2013 zal, volgens de statuten, in de vacature in de Raad van Toezicht een lid worden benoemd op voordracht van de GMR. 

Samenstelling van de Raad van Toezicht: 

 

 

Voorzitter:        
Leden:

Michiel Bus
Fokke Posthumus            
André de Jong              
Rieks Joosten

Teunis Wagenaar