Landelijke klachtencommissie

Landelijke klachtencommissie Protestants Christelijk onderwijs 
(klik hier voor gegevens contact en bereikbaarheid
Postbus 82324, 2508 EH Den Haag
Tel: 070 - 3861697
Fax: 070 - 3020836
E-mail: info@klachtencommissie.org
Website: www.klachtencommissie.org
Geschillencommissie: www.kringenrechtspraak.nl

Terug