Gewenningsperiode

De wet geeft aan dat leerlingen, die de leeftijd hebben van 3 jaar en 10 maanden, maximaal vijf dagen te gast mogen (niet moeten) zijn in de groep waarin ze worden geplaatst. De betrokken school maakt van tevoren hierover afspraken met de ouders/verzorgers. Tijdens deze ‘gewenning’ kan het kind niet als leerling worden meegeteld. Vanaf de dag dat een kind 4 jaar wordt, kan het als leerling worden ingeschreven (en niet eerder) en wordt dan beschouwd als leerplichtig. Voor de plaatsingsprocedure verwijzen we naar de Schoolgids van iedere school.

Lees verder: Aanmeldingsprocedure per gemeente
Terug