Toelating

Wanneer ouders hun vierjarig kind aanmelden bij de school is er eerst een gesprek over de mogelijke plaatsing. Na dit contact met de school ontvangen de ouders het inschrijfformulier. Dit ondertekende bewijs van inschrijving moet worden gezien als formele toelating tot de school.
Naast aanmelding van vierjarigen, worden er ook leerlingen aangemeld die van een andere basisschool komen. Inschrijving van deze leerlingen kan pas plaatsvinden nadat er een onderwijskundig rapport van de vorige school beschikbaar is.