Schorsing en verwijdering

Het kan noodzakelijk zijn om over te gaan tot schorsing, of zelfs verwijdering van een leerling. Een uiterste maatregel die door de wetgever aan strikte voorwaarden is gebonden. Ouders zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun kind, ook in de school. Als een leerling zich niet aan de afgesproken regels houdt, zal de leerkracht of de directeur contact opnemen met de ouders/verzorgers. Indien geen verbetering optreedt en de leerling door dit onacceptabel gedrag het onderwijsproces van andere kinderen ernstig benadeelt, kan het bevoegd gezag (bestuur) overgaan tot schorsing of uiteindelijk tot verwijdering van de leerling.