Klachtafhandeling extern

  • als u volgens de voorgaande procedure heeft gehandeld en ondanks dat heeft vastgesteld dat de klacht niet naar tevredenheid is opgelost dan is er de landelijke wetgeving die voorziet in de klachtafhandeling langs de weg van de klachtencommissie. De vertrouwenspersoon die u waarschijnlijk in een eerder stadium al heeft geraadpleegd over de afhandeling van de klacht kan u dan adviseren over de verdere procedure.
  • in overleg met de vertrouwenspersoon of op eigen initiatief kunt u zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie
  • u houdt de betrokken leerkracht en de schoolleiding op de hoogte van alle gevolgde stappen
Klachtenprocedure:
Inleiding
Wat is een klacht?
Klachtafhandeling intern
Klachtafhandeling extern
Namen en adressen