Werken met documenten

Samenvatting
In Sharepoint kun je online documenten maken, toevoegen, bewerken of raadplegen. Je kunt dus ook samen aan documenten werken of documenten van anderen downloaden en gebruiken. Om "kortsluiting" te voorkomen, worden documenten die tijdelijk in gebruik zijn uitgecheckt. Dat herken je aan een groen pijltje aan het document. Anderen hebben dan geen toegang tot dit document. Na het bewerken, moet je dus niet vergeten om een document ook weer in te checken.