Doel en functie van de schoolwebsite

Het doel van de schoolwebsite is het presenteren van de school op internet. De site is je digitale visitekaartje én een middel om met de ouders en belangstellenden te communiceren.

 1. Als digitaal visitekaartje is het belangrijk dat:
  1. je website er aantrekkelijk uit ziet
  2. de informatie klopt en actueel is
  3. de inhoud aantrekkelijk is (anders haken bezoekers af)
    
 2. Als communicatiemiddel geeft de website vooral kansen:
  1. Beschikbaar maken van belangrijke en actuele informatie
  2. Belangrijk middel om ouderbetrokkenheid te vergroten.

Je bevordert ouderbetrokkenheid door van je website een "venster" te maken waardoor ouders een levendig beeld krijgen van het dagelijks gebeuren in de school. Door de website te bezoeken, krijgen ze een goed beeld welke gebeurtenissen er op school plaats vinden én in welke context die gebeurtenissen plaatsvinden. Het alleen plaatsen van foto's geeft wel beelden, maar vertelt niet over de context (het waarom en het hoe). Dat betekent dat je kansen mist.

In deze workshop besteden we daarom zowel aandacht aan technische vaardigheden als aan de inhoud van de website.