Opzet van deze workshop

Deze workshop is zo ingericht dat je hem zelfstandig via internet kunt volgen. De inhoud is in eerste instantie gericht op een leerkracht die een pagina of een fotoalbum voor de eigen groep op de website wil kunnen zetten. 
Opdracht 1 t/m 7 gaan over die vaardigheid. De komende maanden komen er aanvullende filmpjes en oefeningen voor meer gevorderde deelnemers: filmpjes toevoegen, werken met een inhoudsopgave in een pagina, verwijspagina's etc. 

De werkwijze:
Je werkt dus zelfstandig de oefeningen door. Je kunt een 'papieren' handleiding uitprinten en een filmpje bekijken. Vervolgens maak je de oefeningen en die herhaal je tot je ze begrijpt en vlot kunt uitvoeren. Dan pas ga je verder.

Problemen?
Je zult soms 'rare' dingen tegenkomen die je niet begrijpt. Soms komt dit omdat je de handeling nog niet helemaal begrijpt, soms kan dit ook door de gebruikte browser komen. Om frustratie te voorkomen, is het erg belangrijk dat je dit communiceert. Stuur een mail naar mij waarin je het probleem zo kort, maar duidelijk mogelijk omschrijft. We kunnen eventueel een afspraak maken waarbij ik op afstand met je meekijk (ook thuis), zodat je weer verder kunt. Fouten in het programma zullen we meteen aanmelden bij de leverancier. Je kunt uiteraard ook even hulp vragen in je 'omgeving', de webmaster van je school, een collage die vaardig is, of de BICT-er die op je school komt. 
Kortom: we willen allemaal graag helpen, maar je moet zelf hulp zoeken.

Uitbreiding
Het kan zijn dat je iets wilt weten wat wij niet in deze workshop behandelen (b.v. een link koppelen aan een afbeelding). Geef dit dan aan via de mail naar mij en dan zorgen we dat die aanvullende handelingen in de workshop komen. Op die manier werken we samen aan het verbeteren van de workshop.

Afronding
Als je de opdrachten 1 t/m 7 hebt afgerond en voldoende beheerst, laat je dit zien door twee eindopdrachten te maken:

  1. Een pagina over een activiteit met ca. 6 foto's en tekst, en een interne link naar een tweede pagina in dezelfde map.
    Op deze tweede pagina komt een interne link naar pagina 1, een externe link naar de website van Penta Primair, en een link naar een document.
  2. Een fotoalbum met 10 foto's over een actuele gebeurtenis op school

Stuur mij een mail met het internetadres van deze pagina (en jouw korte evaluatie van deze workshop - wat heb je geleerd, waar loop je nog tegen aan?). Je krijgt dan een certificaat van bekwaamheid.