2. Een nieuwe map maken

In deze video leer je hoe je een nieuwe map kunt maken (en waar). Je leert ook werken met Mapinstellingen

Opdracht 2:

Maak in de Oefenmap een nieuwe map met je voornaam. Stel de mapeigenschappen in via Map instellingen