Inspiratie voor cultuur educatie: Living Labs video

Pagina: /
30-03-2017

Penta Primair vindt dat kunstzinnige oriëntatie, net als taal, rekenen, sociaal emotionele ontwikkeling en wereldoriëntatie, bijdraagt aan een veelzijdige algemene ontwikkeling van kinderen en aan kennis en vaardigheden die ze nu en later nodig hebben om de wereld om zich heen te lezen en te begrijpen, ervan te genieten en er actief aan deel te nemen. 

Cultuureducatie hoort een vaste plek te krijgen in het onderwijs in samenhang met de andere vakken. Dit draagt bij aan de leerprestaties en ontwikkelingen van kinderen. Cultuureducatie staat niet op zichzelf; cultuureducatie sluit aan bij andere leerdoelen. 

Er is een degelijk systeem ontwikkeld voor borging en verankering van de kennis en vaardigheden van zowel leerkrachten als vakdocenten middels Living Lab. Leerkrachten en vakdocenten werken samen, stellen doelen en leren van elkaar.

Dit filmpje is bedoeld als voorbeeld en inspiratie voor het Living Lab. De bijlagen zijn een middel om te komen tot een leerzaam, doelmatig proces middels een Living Lab.

Bijlagen:

  1. ballon met tips muziekdocent Anne.docx
  2. boekenleggerTips voor muziekdocent Hennie en Dineke.docx
  3. Format voor evaluatie lessenserie 2016-2017.docx
  4. Format voor intakegesprek living lab 2016-2017.docxFormat voor tussenevaluatie 2016-2017.docx
  5. Handleiding werkwijze living lab.docx
  6. kijkwijzer aanvulling def.docxterug