onderzoek - samenwerking

Penta Primair en Westerwijs fuseren op 1 januari 2018 tot een samenwerkingsbestuur. Ze besturen dan openbare, christelijke en samenwerkingsscholen.
Paulien van den Andel heeft onderzoek gedaan naar de vraag: Samenwerking winst of verlies. In het rapport, dat ze op 16 november tijdens het directieoverleg presenteert, leest u de opvattingen van leerkrachten op de scholen.

Downloads:

- Eindrapport samenwerking 2017 LR
- bijlage 5 - Reglement ID-Commissie
- bijlage 6 - Kennisbasis godsdienst levensbeschouwing
- bijlage 7 - Kerndoelen 2012
- bijlage 8 - Toetsingskader_dcbo_2012